Supervisie

Zelfinzicht vertalen naar professionele groei

Supervisie 2017-12-19T08:06:49+00:00

Er zijn veel invalshoeken om voor supervisie te kiezen, enkele voorbeelden:

  • om te onderzoeken hoe je in je vak staat
  • omdat werkplezier onder druk staat
  • om de communicatie en werksfeer te willen verbeteren.
  • om meer zicht te krijgen op eigen kwaliteiten en valkuilen
  • om loopbaankeuzes te maken.

Dit kan onder de loep genomen worden in een individueel traject maar leent zich ook voor het werken in een kleine groep, wat voortgezet kan worden als intervisiegroep, al dan niet begeleid. We gaan uit van hele concrete (alledaagse) ervaringen. Op een gestructureerde manier wordt de aandacht gericht op wat je denkt en voelt, hoe je feitelijk met situaties omgaat en of dit in overeenstemming is met hoe je dat zou willen doen. Vanuit inzicht en verwerking worden nieuwe concrete doelen en keuzes gemaakt.

Supervisie en coaching zijn geen therapie, maar hebben wel vrijwel altijd een therapeutisch effect. Beide werkwijzen hebben raakvlakken:

  • beide stimuleren van zinvol handelen;
  • beide vergroten van werk- & leefplezier;
  • beide herstel en behoud van energie & balans.