Teamcoaching 2017-12-19T08:12:17+00:00

In de gezondheidszorg wordt er veelal in teams gewerkt. De meeste teams hebben regelmatig overleg waarin praktische zaken vaak aandacht vragen. Minder vaak gaat het over de samenwerking zelf, de onderlinge communicatie, de visie van waaruit men werkt. En weinig teams spreken gemakkelijk over onderlinge irritaties of andere problemen in de samenwerking. Er ontstaat daardoor een soort ’achterstallig onderhoud’ wat kan leiden tot samenwerkingsproblemen. Het is zinvol met enige regelmaat in (de sfeer van) het team te investeren, samenwerken vraagt onderhoud. Een teamcoach kan daar een rol in spelen om zaken bespreekbaar te maken, zowel bij het bewaken van een goede werksfeer, als ook in het voorkomen of oplossen van problemen.

Doelen van teamcoaching

Ik hecht veel waarde aan het creëren van veiligheid zodat ook lastige zaken besproken kunnen worden. Focus kan liggen bij het verbeteren van de onderlinge communicatie, oefenen met het geven en ontvangen van feedback, beter benutten van de diverse kwaliteiten van de teamleden, ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het (samen) werken, vorming van een HOED of ander nieuw samenwerkingsverband, of het oplossen van problemen in de samenwerking.

Hoe werk ik als teamcoach?

Mijn werkwijze wordt sterk bepaald door de vraag en de behoefte van een team. Naar aanleiding van die vraag maak ik een voorstel voor begeleiding en indien akkoord wordt dit bevestigd in een overeenkomst. Dit kan een eenmalige activiteit  zijn of meerdere, naar gelang de vraag en de ernst van de situatie.  

Mijn werken met teams is  met name gericht op samenwerkingsverbanden van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en andere disciplines in de gezondheidszorg.

Tarief

Gemiddeld liggen de kosten rond 120-150 € per aanwezig uur.

Het uiteindelijke tarief wordt vastgelegd in de overeenkomst, afhankelijk van de feitelijke uren en de mate van voorbereiding.

Accreditatie

Omdat ik werk als een erkende ‘Coach voor Medici’ (CvM)  wordt voor huisartsen altijd geaccrediteerd. Elk uur wordt gehonoreerd met één nascholingspunt. Voor medisch specialisten kan dit worden aangevraagd.