Intervisie

Optimaal gebruik maken van elkaars ervaringen.

Intervisie 2017-12-19T08:07:21+00:00

Intervisie is een gestructureerde vorm van groepsoverleg waarbij je als professionals met elkaar praat over situaties in het werk, wat die voor je betekenen en hoe je daarmee omgaat. Dit gebeurt op voet van gelijkheid en wederkerigheid. Je staat stil bij je eigen ervaringen en wordt deelnemer aan ‘geleende ervaringen’ door ieders inbreng.

Een intervisiegroep bestaat in de regel uit 4-8 deelnemers. Vaak, zeker aan het begin, wordt er gebruik gemaakt van een deskundige begeleider om de structuur en methodes eigen te maken. Als coach voor medici ben ik bij veel groepen betrokken geweest bij de start en ook bij de voortgang, bij voorbeeld 2 keer per jaar (alternerend met en zonder begeleider).