Coaching

Het stimuleren van eigen probleemoplossend vermogen

Coaching 2017-06-07T08:40:08+00:00

Gebeurtenissen in je omgeving of ontwikkelingen in jezelf kunnen een spanningsveld teweeg brengen. Coaching biedt de mogelijkheid dit onder de loep te nemen en op te lossen.
Bij een coachingsvraag is er een concrete aanleiding voor een begeleidingsvraag. Bij het begin wordt veel aandacht besteed aan het verhelderen en verdiepen van de reden van komst. Voorbeelden zijn: Last van te hoge tijdsdruk, problemen in de communicatie en samenwerking met collega’s, preventie van uitputting, verlies van motivatie en werkplezier. Na een eerste verkenning worden er 3 gesprekken afgesproken met aan het eind van het derde gesprek een korte evaluatie: klopt de doelstelling nog of is die al bereikt ? En hoe wordt de samenwerking ervaren?

Daarnaast wordt tijdens de coaching regelmatig gekeken hoe het proces vordert en hoe het doorwerkt in de praktijk. Coaching blijkt vaak al na enkele gesprekken een uitweg te bieden uit de ontstane impasse, de werkwijze versterkt het eigen oplossend vermogen, ook ná het afronden van het contact.

Een coachingstraject omvat meestal vier tot acht gesprekken van een uur. Soms blijkt tijdens het traject dat er meer persoonlijke zaken aandacht nodig hebben.
Dan wordt er gekeken of een verlenging van het contact zinvol is of dat een overstap naar een andere hulpverlener aangewezen is.